Thema's

Voedselveiligheid

Hier leest u alles over voedselveiligheid, de werking van onze verschillende bemonsteringsplannen en de door BFA uitgewerkte risicoanalyses.

Kwaliteit

Deze rubriek bevat alle informatie over de nationale en internationale kwaliteitssystemen, BFA's uitgewerkte lastenboeken, export van diervoeders en verzekeringen.

Milieu

Details over onze convenanten, GGO's, energie, mestproblematiek en nog veel meer leest u onder deze rubriek.

Duurzaamheid

Details over MVO charter, stofexplosie en nog veel meer leest u onder deze rubriek.

 

 

Maatschappij

Onder deze rubriek vallen naast de actuele maatschappelijke thema's, ook het punt arbeidsveiligheid.

Techniek

Via deze rubriek komt u meer te weten over gemedicineerde voeders en alle aspecten ervan, zoals de uitgewerkte convenanten, het fijndoseertoestel en het elektronisch voorschrift.