Cahier des charges Colruyt

A la demande de Colruyt, BFA a rédigé un cahier des charges (update: 26/01/2023) reprenant les critères spécifiques de Colruyt. Ce cahier des charges sera d'application pour les porcs menés à l'abattoir à partir du 1er janvier 2023 bénéficiant d'une certification BePork pour Colruyt.

Le premier audit pour ces spécifications peut être programmé en même temps que l'audit FCA. Pendant la phase de transition, les spcéficiations peuvent déjà être appliquées.  

Si on le souhaite, le cahier des charges peut être combiné avec le cahier des charges de BFA pour la production d'aliments végétaux à condition bien sûr, que les exigences des deux cahiers des charges soient respectées. 

Vous trouvez ici la liste positive des matières premières (25/01/2023).
Comment participer au cahier des charges végétaux/Colruyt ? 

Rien de plus simple ! Envoyez votre demande via analyses@bfa.be et vous recevrez les instructions nécessaires.  

Aperçu des entreprises certifiées, OCI et auditeurs du cahier des charges végétaux 

Lastenboek Healthy Farming Association

Via het label ‘Beter voor iedereen’ engageert Healthy Farming Association zich om een betere voedselketen te creëren.

Via het lastenboek HFA willen ze de gezondheid van bodem, dieren en mensen verbeteren via een verhoogde toediening van omega 3 vetzuren.

Deze vetzuren, die terug te vinden zijn in granen en zaden, komt de gezondheid en de welzijn van dieren te goede. 

Ook hier zijn de analyses binnen het lastenboek opgenomen in het BFA bemonsteringsplan HFA, met specifieke aandacht voor de bepaling van het vetzuurprofiel in mengvoeders. 
         

Lastenboek Plantaardig

Op vraag van de distributie stelde BFA een lastenboek Productie en levering van plantaardig mengvoeder”, of kortweg Lastenboek Plantaardig, op. Dit lastenboek beschrijft de werkwijze die diervoederfabrikanten moeten volgen bij de productie en levering van plantaardig mengvoeder.

De controles in het kader van het Lastenboek Plantaardig zijn tot slot vervat in de analyses van het BFA Bemonsteringsplan Lastenboek Plantaardig.

Wat zijn de algemene vereisten?

Diervoederfabrikanten die een erkenning of attest willen krijgen om plantaardige mengvoeders te kunnen produceren en leveren, moeten werken volgens het Feed Chain Alliance-kwaliteitssysteem. Gelijkwaardige kwaliteitssystemen worden aanvaard mits uitwisselbaarheidsovereenkomst met FCA.

Daarnaast is deelname aan het BFA sectoraal bemonsteringsplan verplicht. 

Het is belangrijk dat plantaardige en niet-plantaardige goederen (voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels), gescheiden worden.

Fabrikanten die plantaardige toevoegingsmiddelen/ voormengsels leveren aan producenten van plantaardige diervoeders, zijn verplicht een verklaring op eer te tekenen waarin men aangeeft de vereisten van het lastenboek te respecteren. 

Controle en audits

Jaarlijks houden OCI’s een audit om te controleren of fabrikanten zich houden aan de kwaliteitsprocedures. Bij positieve evaluatie krijgt de fabrikant een attest, dat geldig is voor 1 jaar.

Meer details over deze audits vind je hierRaadpleeg ook de versie 3.3 met aangeduide wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

International

Pour savoir avec qui la BFA collabore au niveau international, cliquez ici.

Exportation

La BFA est là aussi pour vous aider dans les dossiers d'exportation. Découvrez ici plus de détails.

Assurances

Vous voulez en savoir plus sur les assurances de la BFA? Alors rendez-vous sous cette rubrique.